Villkor

Välkommen till skattefriacasino-se.top. Genom att använda denna webbplats accepterar du våra användarvillkor. Läs igenom dem noggrant innan du använder webbplatsen. Om du inte samtycker till dessa villkor, vänligen avstå från att använda webbplatsen.

Åldersbegränsning

skattefriacasino-se.top är endast avsedd för personer över 18 år. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du är över 18 år. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller neka tillgång till personer som inte uppfyller åldersbegränsningen.

Du ansvarar själv för att följa eventuella lagar och regler som gäller för onlinespel i ditt land eller din jurisdiktion.

Användning av webbplatsen

Du får använda webbplatsen endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Allt innehåll på webbplatsen ägs av oss eller våra licensgivare och får inte reproduceras, distribueras eller användas på annat sätt utan vårt uttryckliga tillstånd.

Vid användning av webbplatsen är du inte tillåten att:

  • Sprida falsk eller vilseledande information
  • Posta olagligt, kränkande, obscen eller stötande material
  • Intrånga på våra rättigheter eller rättigheter för tredje part
  • Störa eller förhindra driften av webbplatsen eller dess funktioner
  • Använda webbplatsen för att främja eller delta i någon form av olaglig verksamhet
  • Försöka komma åt andras konton eller personlig information

Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder, inklusive att begränsa eller blockera din åtkomst till webbplatsen, om vi bedömer att du bryter mot dessa villkor.

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

Du använder webbplatsen på egen risk. Vi kan inte garantera att webbplatsen kommer att vara tillgänglig eller fungera utan avbrott, fel eller fördröjningar. Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som uppkommer genom användning av webbplatsen.

All information på webbplatsen är endast avsedd för allmän information och underhållning. Vi ansvarar inte för eventuella felaktigheter, missuppfattningar eller bristande noggrannhet i informationen på webbplatsen.

Länkar till tredje part

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Vi har ingen kontroll över innehållet eller policyn hos dessa webbplatser och ansvarar inte för dem.

  • Vi uppmanar dig att läsa och förstå användarvillkoren och integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.
  • Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå genom användning av dessa länkade webbplatser.

Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi kan skicka dig e-postmeddelanden relaterade till ditt konto och webbplatsens tjänster.

Ändringar av användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst och utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för eventuella ändringar.

Din fortsatta användning av webbplatsen efter ändringar innebär ditt samtycke till de uppdaterade användarvillkoren.

Kontakt

Vid frågor eller funderingar om våra användarvillkor, vänligen kontakta oss på e-post: e-postadress

Senaste uppdatering: [datum]